Вишгородська районна рада
Офіційний веб-сайт
Середа
23 Вересня
мін. +10°
макс. +23°
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИЩЕДУБИЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАЛУЧЕННЯ, РОЗРАХУНКУ РОЗМІРІВ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗАМОВНИКІВ У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ С. ВИЩА ДУБЕЧНЯ»

Відповідно до ст. 144 Конституції України, п. 13, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вищедубечанська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня із додатками.
 2. Визнати таким, що втратив чинність Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня, затверджений рішенням Вищедубечанської сільської ради № 351 від 09.07.2019 року.
 3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2020 р., але не раніше дня його офіційного оприлюднення.
 4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань

планування та формування бюджету села.

 

Сільський голова                                                                      Г. Березинець

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Вищедубечанської сільської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вищедубечанської сільської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня» підготовлено згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами).

 

 1. Визначення проблеми.

У зв’язку з внесенням змін та введенням в дію положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX, в частині, що стосується пайової участі,  виникає потреба приведення Порядку затвердженого рішенням сільської ради від 09.07.2019 року № 351-ХХVII-VII «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня» у відповідність до чинного законодавства.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на фізичних осіб та суб’єктів господарювання, у тому числі нерезидентів, які є власниками об’єктів нерухомості, розташованих на території села.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Фізичні особи

Так, оскільки фізичні особи можуть бути замовниками будівництва об’єктів

Держава

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так, оскільки суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва можуть бути замовниками будівництва об’єктів

 

 1. Цілі державного регулювання:

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

 

 1. Вивчення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей:       

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села впроваджується на підставі п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX. Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села не передбачено.

 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки порушуються вимоги п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX та не сплачується пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту суб’єктами, які мають намір будівництва об’єктів на території села.

Прийняття регуляторного акта

Застосування даної альтернативи ґрунтується на загальнообов’язковості прийняття рішення сільської ради про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту для виконання на території села, що передбачено п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади

удосконалення взаємовідносин з замовниками будівництва (громадянами та суб’єктами господарювання);

залучення коштів фізичних та юридичних осіб для реалізації заходів, спрямованих на створення і розвиток інженерного – транспортної та соціальної інфраструктури села

Проведення процедури оприлюднення матеріалів

Сфера інтересів громадян

створення і розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села;

залучення інвестицій в економіку села, поліпшення соціально-економічного становища села;

розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, запропонованих суб’єктами господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання:
фізичні та юридичні особи, суб’єкти малого підприємництва

удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування;

створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;

розвиток підприємницької діяльності;

 

Сплата внеску у встановленому обсязі

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

1

Проблема існувати буде оскільки вона призведе до несплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту суб’єктами господарювання, що мають намір здійснити будівництво на території села.

Прийняття регуляторного акта

4

Проблема існувати не буде оскільки буде прийнятий порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту для виконання на території села.

 

Рейтинг результативності

Вигоди

Витрати

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Недотримання вимог п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX

Прийняття регуляторного акта

Упорядкування на території села механізму сплати забудовниками пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту згідно вимог законодавства, забезпечення надходжень до сільського бюджету

Проведення процедури оприлюднення матеріалів

Забезпечення диференційованого порядку залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку інфраструктури села із дотриманням вимог чинного законодавства

 

 1. Механізми та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Прийняття Вищедубечанською сільською радою рішення «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня».

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів.

Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до сільського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб – інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань та у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта передбачається використання показників :

Прогнозне значення показників результативності

2019 рік

Прогноз 2020

кількість суб’єктів господарювання, які уклали договір   про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Вища Дубечня із зазначенням відсотку

1

2

кількість звернень замовників щодо проведення розрахунку розміру пайової участі в грошових коштах

  1

2

загальна сума коштів сплачених відповідно до укладених договорів пайової участі,  тис. грн

40

148,9

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься  відстеження результативності дії  регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Вищедубечанської сільської ради шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акта у порівнянні з базовим відстеженням.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведене  через рік з дня набрання чинності. Але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на  три роки починаючи з дня виконання повторного відстеження.

 

 

Сільський голова                                                    Г. Березинець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Вищедубечанської сільської ради

від _______20__ року № ____

 

 

Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня

 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX.

Основною метою Порядку є забезпечення містобудівної діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яке включає планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, комплексного благоустрою, створення, розвитку, реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Вища Дубечня.

Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – розвиток інфраструктури) села Вища Дубечня належить до відання Вищедубечанської сільської ради.

Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у
с. Вища Дубечня, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Вища Дубечня, крім випадків, передбачених п. 1.5. цього порядку.

1.2. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня.

1.3. Використання коштів пайової участі відбувається у порядку, передбаченому законодавством.

1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх Замовників незалежно від їх форми власності при новому будівництві, розширенні, реконструкції та реставрації, крім випадків передбачених п. 1.5.  цього Порядку.

У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

–        будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт;

–        об’єкт будівництва (далі Об’єкт) – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

 1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
 6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
 7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 8. об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 рокуз футболу, за рахунок коштів інвесторів;
 9. об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
 10. об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;
 11. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та спорудналежать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;
 12. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та спорудналежать до будівель промислових;
 13. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та спорудналежать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції);

 

1.6. У випадках, передбачених пунктом 1.5. цього Порядку, замовники будівництва підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання до Вищедубечанської сільської ради відповідних передбачених чинним законодавством України  підтверджуючих документів. 

1.7. Якщо Замовник бере участь у Державній програмі «Доступне житло» та здійснює будівництво будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла, але частина житлового та/або нежитлового фонду реалізуються інвесторам по ринковій вартості (не за програмою доступного або соціального житла), то Замовник залучається до сплати пайової участі щодо тих частин житлового та/або нежитлового фонду, які реалізуються інвесторам по ринковій вартості. У такому випадку розрахунок пайової участі здійснюється згідно умов п. 2.5. цього Порядку.

 

 1. Розмір пайової участі

2.1.   Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з виконавчим комітетом сільської ради (відповідно до встановленого сільською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

2.2. Витрати замовника на реконструкцію або поліпшення вже існуючих інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки розмір пайової участі не зменшують.

 2.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, пайова участь визначається на основі встановлених виконавчим комітетом сільської ради нормативів для одиниці створеної потужності (1 (одного) кв.м. житлової або нежитлової площі).

При цьому, норматив одиниці створеної потужності визначається як опосередкована вартість Об’єктів згідно з основними показниками опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, що є чинними на дату проведення розрахунку розміру пайової участі.

 2.4.  Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

 1. для нежитлових будівель та споруд (нежитловий фонд) – 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;
 2. для житлових будинків (житловий фонд) – 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування;
 3. для нежитлових будівель та споруд, приміщень, що вбудовані, прибудовані до житлового будинку (нежитловий фонд) – 4 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

 

 Виходячи зі значимості об’єкту будівництва (реконструкції) для соціально-економічного розвитку села розмір пайової участі, тобто відсотки від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, для замовника такого будівництва (реконструкції) в кожному окремому випадку визначається на підставі рішення Вищедубечанської сільської ради.

2.5. При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури розраховується як сума складових:

– перша – величина пайової участі замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку відповідно до п. 2.4 цього Порядку;

– друга (або наступні) – величина пайової участі замовника, розрахована за нормативами під нежитлову частину будинку відповідно до п. 2.4. цього Порядку.

2.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села визначається протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації Вищедубечанською сільською радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

 

 1. Договір про пайову участь

3.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у селі, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, крім випадків, передбачених п. 1.5 цього Порядку. 

Заяву про намір взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Замовник подає до Вищедубечанської сільської ради. До вказаної заяви долучаються наступні документи;

– копія правовстановлюючого документа, на підставі якого заявник володіє, користується даною земельною ділянкою (державного акта на право власності на земельну ділянку, договору купівлі-продажу, договір оренди тощо);

– копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

– дозвільні документи на виконання будівельних робіт (за наявності);

– документи, що підтверджують загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта (для нежитлових будівель та споруд);

– техніко-економічні показники об’єкта;

– календарний графік виконання будівельних робіт.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

До компетенції Вищедубечанської сільської ради не віднесено повноваження щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил при складанні проектно-кошторисної документації.   

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.

Всі документи подаються в належно посвідчених копіях.  

Для Замовників- юридичних осіб до заяви додаються: установчі документи (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи про призначення керівника).

Для Замовників- фізичних осіб до заяви додаються: копії паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) Замовника. У разі, якщо громадянин України, який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера), та офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, подається лише копія паспорта громадянина України

У випадку представлення інтересів заявника довіреною особою, подаються належно посвідчені копії паспорту, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера)  представника та довіреності.

3.2. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури села укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня прийняття виконавчим комітетом сільської ради рішення про умови Договору, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною договору є розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури села.

3.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури села сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.  

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури с. Вища Дубечня зараховується до сільського бюджету.

3.4. Невиконання Замовниками вимог закону та цього Порядку, в частині термінів укладення Договору та сплати коштів пайової участі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, не звільняє їх від обов’язку укладення Договору та сплати коштів пайової участі після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.5. Рішення щодо відстрочення (перенесення) термінів сплати пайової участі по укладених договорах приймає виконавчий комітет сільської ради на підставі заяви Замовників із зазначенням суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, які є підставою для відстрочення платежу, що підтверджується відповідними документами.

3.6. Функції з підготовки проектів договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, розрахунків   пайової участі  покладаються на виконавчий комітет Вищедубечанської сільської ради. Правочини щодо пайової участі вчиняє виконавчий комітет Вищедубечанської сільської ради.

 

 1. Використання коштів пайової участі

4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури села, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села.

4.2. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, вирішуються в судовому порядку.

 

 1. Відповідальність Замовників

5.1. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання строків укладення договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.

5.2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність поданих до Вищедубечанської сільської ради даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається договір про пайову участь, визначається розмір пайової участі та графік оплати.

5.3. У разі прострочення строків сплати, визначених договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного договору про пайову участь та сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної договором, за кожний день прострочення платежу.

5.4. Контроль за дотриманням замовниками встановлених укладеними договорами про пайову участь строків та обсягів сплати пайової участі здійснюється відповідними відділами виконавчого комітету Вищедубечанської сільської ради в межах повноважень та в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

 

Секретар ради                                             Т.Г. Карпенко                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня,

затвердженого рішенням Вищедубечанської сільської ради

від ___ _______ 20__  року № _____

 

 

Договір № ______

про пайову участь замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Вища Дубечня

 

 

с. Вища Дубечня                                                     «__» ______________ 20____ року

 

 

Вищедубечанська сільська рада, в особі Вищедубечанського сільського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

_________________________________________  (код  ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________)  в особі ___________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет Договору

 

1.1. Предметом цього Договору є пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування –  ___________________  на земельній ділянці (кадастровий номер ________________) відповідно до _____________________________________________________________________________.
                                                                                    (правовстановлюючий документ на землю)  

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – _____________________.  

 

 1. Розмір пайової участі та умови оплати

 

2.1. Розмір пайової участі Замовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня складає _______________.   Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня у розмірі __________  гривень єдиним платежем (або за графіком), на рахунок Вищедубечанської сільської ради, відповідно до розрахунку (згідно додатка № 1 до цього Договору) у строк до __________ року, але не пізніше ніж до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.2. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Вищедубечанської сільської ради, що має уточнюватися  Замовником на момент перерахування коштів.

 

 

 

III. Права і обов’язки Сторін

 

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1.  розділу 2 цього Договору до ______________ року, але не пізніше ніж до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до Вищедубечанської сільської ради про внесення відповідних змін до Договору в найкоротший термін.

3.3. Виконавчий комітет Вищедубечанської сільської ради проводить розрахунок пайової участі та контролює виконання умов Договору.

 

 1. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури села Вища Дубечня Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу.

 1. Інші умови

 

5.1. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі з умовами Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури                     с. Вища Дубечня, затвердженого рішенням Вищедубечанської сільської ради № _____ від _______ 2019 р. та погоджується з ними.

5.2. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.3. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.4. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони не мають будь-яких претензій одна до одної.

5.5. Замовник є платником податку на прибуток ______________,

5.6. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Вищедубечанської сільської  ради.

5.7. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.8. Додатки до Договору:

№ 1 – розрахунок розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня на підставі загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта або на підставі нормативів для одиниці створеної потужності

№ 2 – графік погашення розміру пайової участі  Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня.

 

 

 

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

 

 

Вищедубечанська сільська рада

 

         

07344, Київська обл., Вишгородський р-н.,

с. Вища Дубечня, вул. Соборна, буд. 22

Одержувач:

Код банку (МФО):

Код отримувача (ЄДРПОУ):

Банк отримувача:  

ККД:

п/р

тел./факс: (04596) 48261

 

 

Сільський голова

 

______________________________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування

 

Адреса:

Рахунок №__________

код  ЄДРПОУ   ________________

ІПН _____________________

тел.  _________________

 

 

 

 

 

 

 

________________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору

від ___ _________ 20_____ р. № ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова

_______________ __________

 

“___” __________ 20____ р.

 

Розрахунок

розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня

на підставі  загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта

(для нежитлових будівель та споруд)

 

 

Вищедубечанська сільська рада, в особі Вищедубечанського сільського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

_________________________________________  (код  ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________)  в особі ___________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»),

 відповідно до умов Договору про пайову участь  Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня від “___” _________ 20___ р. № _____ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування: «____________________________________________________________». 

 

 1. Земельна ділянка (кадастровий номер _____________), на якій будується об’єкт, розташована у селі Вища Дубечня, __________________________________________, відповідно до ____________________________________________________.
                                                                                      (правовстановлюючий документ на землю)  
 2. Розрахунок здійснено на підставі загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, розробленої згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.
 3. Згідно із загальною кошторисною вартістю будівництва об’єкта його вартість становить: 

                                   грн.  

(сума цифрами та прописом)

 

 1. Розрахунок розміру пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, здійснюється за формулою:

ПУ = ЗКВБ х 4  % , де:

ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва.

 

Згідно   Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня   розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

– для нежитлових будівель та споруд (нежитловий фонд) – 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

 

Розрахунок:

 

ПУ   = ___________________________ 

 

 1. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від “___” _________ 20____ р. № _________.

 

 

Вищедубечанська сільська рада

 

         

07344, Київська обл., Вишгородський р-н.,

с. Вища Дубечня, вул. Соборна, буд. 22

Одержувач:

Код банку (МФО):

Код отримувача (ЄДРПОУ):

Банк отримувача:  

ККД:

п/р

тел./факс: (04596) 48261

 

 

Сільський голова

 

______________________________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування

 

Адреса:

Рахунок №__________

код  ЄДРПОУ   ________________

ІПН _____________________

тел.  _________________

 

 

 

 

 

 

 

________________  ___________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору

від ___ _________ 20_____ р. № ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова

_______________ __________

 

“___” __________ 20____ р.

 

 

Розрахунок

розміру пайової участі  Замовника у

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

села Вища Дубечня по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на

підставі нормативів для одиниці створеної потужності

(для житлових будинків та житлових будинків з вбудованими/прибудованими нежитловими будівлями, спорудами, приміщеннями)

 

 

Вищедубечанська сільська рада, в особі Вищедубечанського сільського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

_________________________________________  (код  ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________)  в особі ___________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»),

 відповідно до умов Договору про пайову участь  Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня від “___” _________ 20___ р. № _____ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування: «____________________________________________________________». 

 

 1. Земельна ділянка (кадастровий номер _____________), на якій будується об’єкт, розташована у селі Вища Дубечня, __________________________________________, відповідно до ____________________________________________________.
                                                                                      (правовстановлюючий документ на землю)  
 2. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних та нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру).

 

 1. Розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва об’єкта здійснюється за формулою:

 

ПУ = Пж х Осп х 2 %

або

ПУ = (Пж х Осп х 2 %)  + (Пнж х Осп х 4 %), де:

 

 

ПУ – розмір пайової участі,

Пж – розрахунковий показник створеної потужності житлового фонду об’єкта будівництва (площа об’єкта будівництва у метрах квадратних), 

Пнж – розрахунковий показник створеної потужності нежитлового фонду об’єкта будівництва (площа об’єкта будівництва у метрах квадратних), 

Осп. – норматив  одиниці створеної потужності визначається як опосередкована вартість Об’єктів згідно з основними показниками опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, що є чинними на дату проведення розрахунку розміру пайової участі.

Згідно   Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня   розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

 

Розрахунок:

 

ПУ   = ___________________________ 

 

 1. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від “___” _________ 20__ р. № _________.

 

Вищедубечанська сільська рада

 

         

07344, Київська обл., Вишгородський р-н.,

с. Вища Дубечня, вул. Соборна, буд. 22

Одержувач:

Код банку (МФО):

Код отримувача (ЄДРПОУ):

Банк отримувача:  

ККД:

п/р

тел./факс: (04596) 48261

 

 

Сільський голова

 

______________________________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування

 

Адреса:

Рахунок №__________

код  ЄДРПОУ   ________________

ІПН _____________________

тел.  _________________

 

 

 

 

 

 

 

________________  ___________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 

Додаток 2

до Договору

від ___ _________ 20_____ р. № ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова

_______________ __________

 

“___” __________ 20____ р.

 

 

Графік погашення розміру пайової участі  

Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня

 

 

 

Період оплати

 

Сума оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Вищедубечанська сільська рада

 

         

07344, Київська обл., Вишгородський р-н.,

с. Вища Дубечня, вул. Соборна, буд. 22

Одержувач:

Код банку (МФО):

Код отримувача (ЄДРПОУ):

Банк отримувача:  

ККД:

п/р

тел./факс: (04596) 48261

 

 

Сільський голова

 

______________________________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування

 

Адреса:

Рахунок №__________

код  ЄДРПОУ   ________________

ІПН _____________________

тел.  _________________

 

 

 

 

 

 

 

________________  ___________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.