Вишгородська районна рада
Офіційний веб-сайт
П’ятниця
03 Липня
мін. +21°
макс. +31°
Проект рішення Вищедубичанської сільської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня»

Відповідно до ст. 144 Конституції України, ст. 40 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вищедубечанська сільська рада

 

                                        ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня із додатками.
 2. Визнати таким, що втратив чинність Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Вища Дубечня, затверджений рішенням Вищедубечанської сільської ради № 231-ХІІ-VІ від 26.06.2012 року.
 3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань

планування та формування бюджету села.

 

 

 

Сільський голова                                                                          Г.І. Березинець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Вищедубечанської сільської ради

від «___» _________ 2019  року № _____

 

 

Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня

 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».

Основною метою Порядку є забезпечення містобудівної діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яке включає планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, комплексного благоустрою, створення, розвитку, реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Вища Дубечня.

Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – розвиток інфраструктури) села Вища Дубечня належить до відання Вищедубечанської сільської ради.

Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у
с. Вища Дубечня, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Вища Дубечня, крім випадків, передбачених п. 1.5. цього порядку.

1.2. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Вища Дубечня.

1.3. Використання коштів пайової участі відбувається у порядку, передбаченому законодавством.

1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх Замовників незалежно від їх форми власності при новому будівництві, розширенні, реконструкції та реставрації, крім випадків передбачених п. 1.5.  цього Порядку.

У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

–       будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт;

–       об’єкт будівництва (далі Об’єкт) – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

 1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

1.6. У випадках, передбачених пунктом 1.5. цього Порядку, замовники будівництва підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання до Вищедубечанської сільскої ради відповідних передбачених чинним законодаваством України  підтверджуючих документів. 

1.7. Якщо Замовник бере участь у Державній програмі «Доступне житло» та здійснює будівництво будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла, але частина жилового та/або нежитлового фонду реалізуються інвесторам по ринковій вартості (не за програмою доступного або соціального житла), то Замовник залучається до сплати пайової участі щодо тих частин житлового та/або нежитлового фонду, які реалізуються інвесторам по ринковій вартості. У такому випадку розрахунок пайової участі здійснюється згідно умов п. 2.5. цього Порядку.

 

 1. Розмір пайової участі

2.1.   Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з Вищедубечанською сільською радою (відповідно до встановленого Вищедубечанською сільською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються:

– витрати на придбання та виділення земельної ділянки;

– звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

– влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 

2.2. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

Витрати замовника на реконструкцію або поліпшення вже існуючих інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки розмір пайової участі не зменшують, якщо ці поліпшення не передбачені технічними умовами.

 2.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, пайова участь визначається на основі встановлених виконавчим комітетом Вищедубечанської сільської ради нормативів для одиниці створеної потужності (1 (одного) кв.м. житлової або нежитлової площі).

При цьому, норматив одиниці створеної потужності визначається як опосередкована вартість Об’єктів згідно з рекомендаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що є чинними на дату проведення розрахунку розміру пайової участі.

 2.4.  Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

Виходячи зі значимості об’єкту будівництва (реконструкції) для соціально-економічного розвитку села  розмір пайової участі, тобто відсотки від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, для замовника такого будівництва (реконструкції) в кожному окремому випадку визначається на підставі рішення Вищедубечанської сільської ради.

2.5. При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури розраховується як сума складових:

– перша – величина пайової участі замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку відповідно до п. 2.4 цього Порядку;

– друга (або наступні) – величина пайової участі замовника, розрахована за нормативами під нежитлову частину будинку відповідно до п. 2.4. цього Порядку.

2.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Вищедубечанською сільською радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

2.7. При будівництві інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, кошторисна вартість яких перевищує розмір пайової участі Замовника, Замовник зобов’язаний попередньо погодити з Вищедубечанською сільською радою проектно-кошторисну документацію такого будівництва. У випадку не погодження з Вищедубечанською сільською радою такої документації щодо будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, кошторисна вартість яких перевищує розмір   пайової участі Замовника, Вищедубечанська сільська рада може відмовити у відшкодуванні різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі  Замовника у розвитку інфраструктури с. Вища Дубечня.

 

 1. Договір про пайову участь

3.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у селі, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, крім випадків, передбачених п. 1.5 цього Порядку. 

Заяву про намір взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Замовник подає до Вищедубечанської сільської ради. До вказаної заяви долучаються наступні документи;

– копія правовстановлюючого документа, на підставі якого заявник володіє, користується даною земельною ділянкою (державного акта на право власності на земельну ділянку, договору купівлі-продажу, договір оренди тощо);

– копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

– дозвільні документи на виконання будівельних робіт;

– документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта;

– техніко-економічні показники об’єкта;

– календарний графік виконання будівельних робіт.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

До компетенції Вищедубечанської сільської ради не віднесено повноваження щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил при складанні проектно-кошторисної документації.   

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.

Всі документи подаються в належно посвідчених копіях.  

Для Замовників юридичних осіб до заяви додаються: установчі документи (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи про призначення керівника).

Для Замовників фізичних осіб до заяви додаються: копії паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) Замовника. У разі, якщо громадянин України, який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера), та офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, подається лише копія паспорта громадянина України

У випадку представлення інтересів заявника довіреною особою, подаються належно посвідчені копії паспорту, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера)  представника та довіреності.

3.2. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури села укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня прийняття виконавчим комітетом Вищедубечанської сільської ради рішення про умови Договору, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною договору є розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури села.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури села сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

3.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури села сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.  

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури с. Вища Дубечня зараховується до сільського бюджету.

У разі зміни фактичної вартості Об’єкту від розрахункової, розмір пайової участі  коригується відповідно до даних про фактичні витрати по Об’єкту, підтверджені відповідною належною документацією шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

3.4. Невиконання Замовниками вимог закону та цього Порядку, в частині термінів укладення Договору та сплати коштів пайової участі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, не звільняє їх від обов’язку укладення Договору та сплати коштів пайової участі після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.5. Рішення щодо відстрочення (перенесення) термінів сплати пайової участі по укладених договорах приймає виконавчий комітет Вищедубечанської сільської ради на підставі заяви Замовників із зазначенням суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, які є підставою для відстрочення платежу, що підтверджується відповідними документами.

3.6. Функції з підготовки проектів договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, розрахунків   пайової участі  покладаються на виконавчий комітет Вищедубечанської сільської ради. Правочини щодо пайової участі вчиняє виконавчий комітет Вищедубечанської сільської ради.

 

4. Зменшення розміру пайової участі

4.1. Для розгляду питання щодо зменшення пайової участі відповідно до пункту 2.2 цього Порядку Замовник подає до Вищедубечанської сільської ради заяву про зменшення пайової участі та передачу в комунальну власність територіальної громади с. Вища Дубечня інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки.  До заяви додаються наступні документи:

– технічні умови на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури;

– документи підтверджуючі готовність інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури до експлуатації;

– документи, що підтверджують кошторисну вартість інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури;

– акт розмежування балансової належності  інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури;

– акт введення в експлуатацію  Об’єкта (декларація про його готовність, акт готовності об’єкта  до експлуатації);

– перелік майна, що входить до складу інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, та його вартісні показники;

– погодження експлуатуючих організацій щодо  закріплення за ними  на праві господарського відання майна, чи передачі майна у володіння та користування;

– проектна та/або технічна документація інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, що передаються до комунальної власності.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

Всі документи подаються в належно посвідчених копіях.  

Для Замовників юридичних осіб до заяви додаються: установчі документи (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи про призначення керівника).

Для Замовників фізичних осіб до заяви додаються: копії паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) Замовника.  У разі, якщо громадянин України, який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера), та офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, подається лише копія паспорта громадянина України

У випадку представлення інтересів заявника довіреною особою, подаються належно посвідчені копії паспорту, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера)  представника та довіреності.

4.2. Зменешення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури села вирішується виконавчим комітетом Вищедубечанської сільської ради на підставі поданих Замовником документів, вказаних у п. 4.1. цього Порядку, шляхом прийняття відповідного рішення.

4.3. Після зменшення виконавчим комітетом Замовнику розміру пайової участі у розвитку інфраструктури села, Вищедубечанська сільська рада розглядає заяву Замовника про прийняття до комунальної власності територіальної громади с. Вища Дубечня інженерних мереж та/або об’єктів  інженерної  інфраструктури, на кошторисну вартість яких зменшено пайову участь.

 

 1. Використання коштів пайової участі

5.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури села, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села.

5.2. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, вирішуються в судовому порядку.

 

 1. Відповідальність Замовників

6.1. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання строків укладення договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.

6.2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність поданих до Вищедубечанської сільської ради даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається договір про пайову участь, визначається розмір пайової участі та графік оплати.

6.3. У разі прострочення строків сплати, визначених договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного договору про пайову участь та сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної договором, за кожний день прострочення платежу.

6.4. Контроль за дотриманням замовниками встановлених укладеними договорами про пайову участь строків та обсягів сплати пайової участі здійснюється відповідними спеціалістами виконавчого комітету Вищедубечанської сільської ради в межах повноважень та в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

 

Секретар ради                                                                                 ________________

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядоку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня,

затвердженого рішенням Вищедубечанської сільської ради

від «____» ______________ року № _____

 

 

Договір № ______

про пайову участь замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Вища Дубечня

 

 

с. Вища Дубечня                                                   «__» ______________ 20____ року

 

 

Вищедубечанської сільської ради, в особі Вищедубечанського сільського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

_________________________________________  (код  ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________)  в особі ___________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет Договору

 

1.1. Предметом цього Договору є пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня Вишгородського району Київської області при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування –  ___________________  на земельній ділянці (кадастровий номер ________________) відповідно до _____________________________________________________________________________.
                                                                                   (правовстановлюючий документ на землю)  

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – _____________________.  

Вартість будівництва становить _____________ гривень, що підтверджено зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва від __________ року, затвердженим Замовником будівництва.

 

 1. Розмір пайової участі та умови оплати

 

2.1. Розмір пайової участі Замовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня складає _______________.   Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня у розмірі __________  гривень єдиним платежем, на рахунок Вищедубечанської сільської ради, відповідно до розрахунку (згідно додатка № 1 до цього Договору) у строк до __________ року, але не пізніше ніж до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.2. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Вищедубечанської сільської ради, що має уточнюватися  Замовником на момент перерахування коштів.

 

III. Права і обов’язки Сторін

 

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1.  розділу 2 цього Договору до ______________ року, але не пізніше ніж до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до Вищедубечанської сільської ради про внесення відповідних змін до Договору в найкоротший термін.

3.3. Виконавчий комітет Вищедубечанської сільської ради проводить розрахунок пайової участі та контролює виконання умов Договору.

3.4. Виконавчий комітет зобов’язується підготувати проект рішення для розгляду на засіданні сесії Вищедубечанської сільської ради про прийняття у комунальну власність інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, збудованих Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову.

 

 1. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури села Вища Дубечня Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу.

 1. Інші умови

 

5.1. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі з умовами Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня, затвердженого рішенням Вищедубечанської сільської ради № _____ від _______ 20__ р. та погоджується з ними.

5.2. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.3. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.4. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони не мають будь-яких претензій одна до одної.

5.5. Замовник є платником податку на прибуток ______________,

5.6. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Вищедубечанської сільської ради.

5.7. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.8. Додатки до Договору:

№ 1 – розрахунок розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації.

№ 2 – графік погашення розміру пайової участі  Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня.

 

 

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

 

 

Вищедубечанська сільська рада

 

        

07344, Київська обл., Вишгородський

р-н, . Вища Дубечня         

вул. Соборна, 22

Код ЄДРПОУ 04359519

МФО ХХХХХХ                           

р/р  хххххххххх

в ххххххххххххххх

тел./факс: (04596) 4-82-61

 

 

Сільський голова

 

______________________________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування

 

Адреса:

Рахунок №__________

код  ЄДРПОУ   ________________

РНОКПП _____________________

тел.  _________________

 

 

 

 

 

 

________________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору

від ___ _________ 20_____ р. № ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова

_______________ __________

 

“___” __________ 20____ р.

 

Розрахунок

розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня

 на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації

 

 

 

Вищедубечанська сільська рада, в особі Вищедубечанського сільського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

_________________________________________  (код  ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________)  в особі ___________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»),

 відповідно до умов Договору про пайову участь  Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня від “___” _________ 20___ р. № _____ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування: «____________________________________________________________».  

 

 1. Земельна ділянка (кадастровий номер _____________), на якій будується об’єкт, розташована у селі Вища Дубечня, __________________________________________, відповідно до  ____________________________________________________.
                                                                                     (правовстановлюючий документ на землю)  
 2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.
 3. Згідно із затвердженою проектною документацією кошторисна вартість об’єкта будівництва становить:

                                   грн.  

(сума цифрами та прописом)

 

 1. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки (Вз), звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж (Вбм), влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій (Вім) згідно з наданою Замовником документацією становить: ______________________.

                                                                                                                                     (сума цифрами та прописом)

 1. Розрахунок розміру пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, здійснюється за формулою:

ПУ = [(ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім) х 4 (10) %] – Взім, де:

ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім – витрати на влаштування внутрі та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

Взім – кошторисна вартість інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами  земельної ділянки.

 

Згідно   Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня   розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

 

Розрахунок:

 

ПУ   = ___________________________  

 

 1. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від “___” _________ 20____ р. № _________.

 

 

Вищедубечанська сільська рада

 

        

07344, Київська обл., Вишгородський

р-н, . Вища Дубечня            

вул. Соборна, 22

Код ЄДРПОУ 04359519

МФО ХХХХХХ                              

р/р  хххххххххх

в ххххххххххххххх

тел./факс: (04596) 4-82-61

 

 

Сільський голова

 

________________  _______________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування

 

Адреса:

Рахунок №__________

код  ЄДРПОУ   ________________

РНОКПП _____________________

тел.  _________________

 

 

 

 

 

 

________________  ___________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору

від ___ _________ 20_____ р. № ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова

_______________ __________

 

“___” __________ 20____ р.

 

 

Розрахунок

розміру пайової участі  Замовника у

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

села Вища Дубечня по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на

підставі нормативів для одиниці створеної потужності

 

 

 

Вищедубечанська сільська рада, в особі Вищедубечанського сільського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

_________________________________________  (код  ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________)  в особі ___________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»),

 відповідно до умов Договору про пайову участь  Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вища Дубечня від “___” _________ 20___ р. № _____ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування: «____________________________________________________________».  

 

 1. Земельна ділянка (кадастровий номер _____________), на якій будується об’єкт, розташована у селі Вища Дубечня, __________________________________________, відповідно до  ____________________________________________________.
                                                                                     (правовстановлюючий документ на землю)  
 2. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних та нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру).

 

 1. Розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва об’єкта здійснюється за формулою:

 

ПУ = [(П х Осп) х 4 (10) %] – Взім, де:

 

ПУ – розмір пайової участі,

П – розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва (площа об’єкта будівництва у метрах квадратних),  

Осп. – норматив  одиниці створеної потужності визначається як опосередкована вартість Об’єктів згідно з рекомендаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що є чинними на дату проведення розрахунку розміру пайової участі;

 Взім – кошторисна вартість інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами  земельної ділянки.

Згідно   Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня   розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

 

Розрахунок:

 

ПУ   = ___________________________  

 

 1. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від “___” _________ 20__ р. № _________.

 

 

 

 

Вищедубечанська сільська рада

 

        

07344, Київська обл., Вишгородський

р-н, . Вища Дубечня            

вул. Соборна, 22

Код ЄДРПОУ 04359519

МФО ХХХХХХ                              

р/р  хххххххххх

в ххххххххххххххх

тел./факс: (04596) 4-82-61

 

 

Сільський голова

 

 

________________  _______________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування

 

Адреса:

Рахунок №__________

код  ЄДРПОУ   ________________

РНОКПП _____________________

тел.  _________________

 

 

 

 

 

 

 

________________  ___________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Договору

від ___ _________ 20_____ р. № ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова

_______________ __________

 

“___” __________ 20____ р.

 

 

Графік погашення розміру пайової участі   

Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Вище Дубечня

 

 

 

Період оплати

 

Сума оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Вищедубечанська сільська рада

 

        

07344, Київська обл., Вишгородський

р-н, . Вища Дубечня            

вул. Соборна, 22

Код ЄДРПОУ 04359519

МФО ХХХХХХ                              

р/р  хххххххххх

в ххххххххххххххх

тел./факс: (04596) 4-82-61

 

 

Сільський голова

 

 

________________  _______________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування

 

Адреса:

Рахунок №__________

код  ЄДРПОУ   ________________

ІПН _____________________

тел.  _________________

 

 

 

 

 

 

 

________________  ___________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.